Bestuur Oranjecommissie Vaassen

Peter Verstoep
Voorzitter
Lyjan Holman
Secretaris
Esther Krijgsman
Penningmeester
Ive van der Beek
Vice voorzitter
Dion Scholten
PR
Fred Paans
Dodenherdenking
Wilgrad Kooyer
Algemeen/rommelmarkt
Christa Kouwenhoven
PR