Bestuur Oranjecommissie Vaassen

Peter Verstoep
Voorzitter
Lyjan Holman
Secretaris
Esther Krijgsman
Penningmeester
Fred Paans
Vice Voorzitter
Dion Scholten
PR & Comminucatie
Wilgrad Kooyer
Algemeen/rommelmarkt
Christa Kouwenhoven
PR
Reinald van Triest
Algemeen lid & contactpersoon dodenherdenking